Hướng dẫn hack CIT CBD - telebom, telekill, wall...

FREE VIP FITURE!

1 Download Got 4 FILE!

 

••••••Hãy tắt Antivirus, windows defender và tương tự?••••••

••••••Mở Cheat, Dùng chuột phải - Run As Administrator••••••

 

====================================================

TUTORIAL EXILED + FAST ACTIVATOR! TUTORIAL NO CAPTCHA / No ADS

----------------------------------------------------

[-]Mở Cit -> NHẤN EXILED VERSION!

[-]Ðóng tất cả các trình duyệt! (Facebook, google, etc, ALL BROWSER)

[-]Nhấn active cheat ? EXILED VERSION!

----------------------------------------------------

[-]Mở ACTIVATOR EXILED (không CAPTCHA) ••••••

[-]Ðợi load xác minh (Chỉ đợi chứ không click gì hết)

[-]Nếu bị kẹt ở bước xác minh thì ÐÓNG CIT và mở cit lại lần nữa!

[-]Hack vui vẻ!!

 


Public Last Update: 2018-11-08 18:44:54