Liên kết momo

bước 1 vào momo kéo xuống 1 tý

bước 2 chọn chỗ thanh toán ch play (có logo ch play)

bước 3 ấn xác nhận bla bla

bước 4 out ra vào ch play

bước 5 ấn vào chỗ có tính phí

bước 6 chọn đại 1 cái rồi ấn mua

bước 7 nếu chỗ thanh toán có phải momo rồi thì ấn mua còn nếu chưa thì chỉnh thành momo

bước 8 nó sẽ báo lỗi

bước 9 thoát ra

bước 10 vào gg tìm https://santienao.com/btc/sell?fbclid=IwAR3wSL8nRYb2c7UpoG5zQ_ws6fEU70Xkk1Y6YeZViJC9Ea2qxGdnuim06RM

bước 11 dán 0201000719650 vào số người nhận tiền sẽ ra tên thông tin ( nếu muốn đổi tên thì đổi số 0 phía dưới) nhắc nhở : nhớ tên stk bạn chọn

bước 12 vào momo ấn vào cái chuông thông báo

bước 13 chọn cái nó bảo liên kết ( có cái màu vàng giống sợi xích)

bước 14 chọn vietcombank

bước 15 điền stk + tên giống trong chỗ check

bước 16 chỗ số cmnd điền đại 9 số ( lưu ý bắt đầu là số 124 còn lại 6 số điện con mé nó đại)

bước 17 xong rồi đó dcmm


Public Last Update: 2020-08-11 02:40:25