Học lập trình Python

Giới thiệu

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, bậc cao, mạnh mẽ. Ngoài ra, học Python là khá đơn giản và dễ dàng. Python cũng là một ngôn ngữ thông dịch, tức là ngôn ngữ không cần phải biên dịch ra file chạy mà đọc code đến đâu thì chạy đến đó. Khi chạy lệnh Python ta sẽ có một giao diện dòng lệnh giống của Unix, có thể chạy từng dòng code ngay trực tiếp tại đây.

Guido Van Rossum là người sáng lập ra ngôn ngữ này. Source code của Python mã nguồn mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý. Theo đánh giá của Eris S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện chon người mới học lập trình.

 

 

Mục tiêu khóa học

Cung cấp cho học viên kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python

Cung cấp cho học viên kiến thức lập trình hướng đối tượng với Python

Giúp học viên tiếp cận ngôn ngữ từ cơ bản tới nâng cao

Chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật lập trình Python hiệu quả.

 

Link download khoá học:

Google Drive

One Drive

 

 


Public Last Update: 2018-05-19 17:11:53