key visio 2007

key actived visio 2007

J4GQB-GY9XW-33BPB-MY8HM-TJG8D
D9963-PMP2X-H63PD-39QWH-X7BRT

Fix lỗi active bản quyền

Vì số lượng người active quá nhiều nên key trên không thể active được nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn fix như sau

Các bạn cài đặt visio 2007 xong mở phần mềm lên, nó yêu cầu active thì các bạn cancel rùi đóng visio 2007 lại

Đối với máy tính chạy hệ điều hành windows 32 bit

các bạn tìm theo đường dẫn sau:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller

Đổi tên thư mục Proof.en  thành Proof.en.Bak ( sau này muốn gỡ phần mềm các bạn cần đổi lại tên gốc)

Mở registry editor lên bằng cách nhấn tổ hợp phím windows + R , nhập regedit và nhấn Enter

Tìm theo khoá sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicrosoftOffice\12.0\ Registration\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}

lưu ý: chỗ mình tô vàng mỗi máy tính có thể khác nhau 

ở màn hình bên phải và xoá 2 dòng sau: DigitalProductIDProductID (click chuột phải và chọn delete)

Xong đóng màn hình registry editor lại

Ok như vậy là xong

Đối với máy tính chạy hệ điều hành windows 64 bit

các bạn tìm theo đường dẫn sau:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller

Đổi tên thư mục Proof.en  thành Proof.en.Bak ( sau này muốn gỡ phần mềm các bạn cần đổi lại tên gốc)

Mở registry editor lên bằng cách nhấn tổ hợp phím windows + R , nhập regedit và nhấn Enter

Tìm theo khoá sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\12.0\Registration\{90120000-0051-0000-0000-0000000FF1CE}

lưu ý: chỗ mình tô vàng mỗi máy tính có thể khác nhau 

ở màn hình bên phải và xoá 2 dòng sau: DigitalProductIDProductID (click chuột phải và chọn delete)

Xong đóng màn hình registry editor lại

Ok như vậy là xong


Public Last Update: 2019-10-23 13:36:33