baigim

  1.  

Cập nhập bài gim (ngày 9/5/2021)
1 - click banner donate này để ủng hộ ichibikun (miễn phí, bạn chỉ cần click vượt qua qc): Link
---------------------------Link download-----------------------
*2.5 - Teaching feeling 2.6.1- mod update 0905 - Pc & Android (bản mới nhất)
=>Link download

Hướng dẫn hoan thanh cac memory
Hướng dẫn lấy lại save ở Android: Link xem online
----------------------------------------------------------------------
2.2- game Creppy love - new - bản rời (Pc và Android)
Link download

2.5.3 - game love at first sight - Tiếng Việt - dịch full (Pc và Android)

Link download

2.5.4 - butterfly affecion - mod - Tiếng việt:

 Link download
------------------------------------------------------------------
3 - Teaching feeling 2.0 - Tiếng Việt (Pc+ Android): Chỉ là 1 ver beta nên ver 2.0 còn rất nhiều lỗi. download nếu muốn sưu tập. Còn để chơi thì hãy dùng V2.1.1 bên trên
Link download
3.1- Key code cho teaching feeling 2.0: Link key
-------------------------------------------------------------------
4 - Teaching Feeling V1.9 mod Tiếng Việt (pc+Android):  Link download
4.1 - Hướng dẫn ivent và phần Mod, cheat của android V1.9: Link download
---------------------------------------------------------------------
5- Teaching feeling V1.3 Tiếng Việt - Android: Link download
----------------------------------------------------------------------


Public Last Update: 2021-05-09 10:55:03