download TF 2.5 Pc+Android

Bản dành cho máy tính (Pc)

 

(hỗ trợ cho window XP, 7,8,10…)

Download: 

Bản full mod v2.5 update 1204 (fix09)

Link dự phòng (khi link drive trên hết lượt download)

Link dự phòng 2 (khi cả link chính và link dự phòng hết lượt down)

pass giải nén: ichibikun

Dành cho người đã có bản 2.5: Fix 09 (1204)

Link dự phòng (fix09) - khi link chính hết lượt down 

Link dự phòng (fix09) - khi link chính hết lượt down 

(Giải nén và chép đè folder data của fix vào folder game. Lỗi này không ảnh hưởng đến game)

(Tải bản full trên thì ko cần tải update nữa)

Nếu bạn muốn dùng save của bản 2.3.1 để chơi trên bản 2.4 thì hẫy cop file save game có tên TeechingFeeling_tyrano_data.sav ở folder chứa game của bản 2.3 sang bản 2.4 rồi vào game load save đó và nhập lệnh “update” để up save lên 2.4. Hướng dẫn dùng lệnh update

Hướng dẫn lấy key

***************************

 Bản update rời dành cho ver 2.4.1 - mod 1501: 

Update 2.5 - 1204 (fix09)

Link dự phòng (khi link drive bên trên hết lượt download)

Link dự phòng 2 (khi link drive bên trên hết lượt download)

Dành cho người có sẵn bản 2.4.1 update 1501. Cài update bằng cách giải nén rồi chép đè folder data trong update vào bản 2.4.1

***********************************

Bản update rời dành cho ver 2.3.1 – mod: Update 2.4.1 – 1501 

Dành cho người có sẵn bản 2.3.1 update 1511. Cài update bằng cách giải nén rồi chép đè folder data trong update vào bản 2.3.1

 


 

Bản dành cho điện thoại (Android)

Link download: 

Bản full mod V2.5 update 1204 (fix09)

Link dự phòng 1 (khi link drive bên trên hết lượt download)

Link dự phòng 2(khi link chính và linh dự phòng 1 hết lượt down)

Link dự phòng 3 (khi link chính và các link dự phòng trên hết lượt download)

 

Nên xóa bản cũ rồi cài mới lại. dùng lệnh setsave để thiết lập lại save cũ của bạn Hướng dẫn dùng lệnh setsave

Nếu cài đè được lên bản cũ và chơi lại trên save cũ thì càn dùng lệnh : update 1 lần khi vào chơi. Hướng dẫn dùng lệnh update

Hướng dẫn lấy key


Public Last Update: 2019-08-14 09:30:07