Hướng dẫn ae lấy Facebook id và session id của trang ditlep

Ae truy cập https://apps.facebook.com/dragoncity
Dán đoạn: #javascript:document.write(document.getElementsByName("signed_request")[0].value); 
Vào link truy cập của game r xóa bỏ dấu "#" nhé k xóa k đc đâu Rồi bấm Enter và nó ra cả 1 đống chữ ae copy hết 
Rồi ae dán vào step 5 của link http://www.findsessionid.com
Rồi nó sẽ hiện ra Facebook id và session id
Ae ấn vào tự động điền là có thể truy cập ditlep vào game dragon city của mình 
*Lưu ý: đăng nhập bằng Tk facebook dragoncity của ae nhé <3


Public Last Update: 2019-03-22 14:30:50